Yeşil Kart ve Konsolide Bütçe Anlaşmaları Odamıza Ulaştı

Yeşil kart ve konsolide bütçeden ödenecek kurumların anlaşmaları odamıza ulaşmıştır.100 TL karşılığı odamızdan temin edebilirsiniz.

Sözleşme Yenilemede İstenen Belgeler :

2010 Protokol Yenilenmesinde İstenen Belgeler

 • Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni,
 • Mükellefin Muhasebecisinden aldığı ve onayladığı form (Forumu yazdırmak için Tıklayınız. )(Beyanların doğruluğunun teyidi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı formun Kuruma en geç 09.04.2010 tarihine cokadar yapılacaktır. )
 • Ruhsat Fotokopisi (Değişiklik Olması Halinde),
 • Eczacı Odasından Alınan Yeni Tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” Belgesi,
 • Yukarıda İstenenler Bir Dilekçe Ekinde Kuruma İbraz Edilecektir.
 • Diploma Numarası.
 • Eczane Kaşesi
 • 1858…. İle başlayan Emekli Sandığı Eczane Sicili

2010 Protokolünü İlk Kez Yapacaklar İçin İstenen Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi (T.C.Kimlik No İle Birlikte),
 • Ruhsat Fotokopisi,
 • İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Örneği,
 • Eczacı Odasından Alınan Yeni Tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” Belgesi,
 • Eczacının Sosyal Güvenlik Durumunu Gösterir Belge,
 • Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni,
 • Yukarıda İstenenler Bir Dilekçe Ekinde Kuruma İbraz Edilecektir.
 • Diploma Numarası.
 • Eczane Kaşesi
 • 1858…. İle başlayan Emekli Sandığı Eczane Sicili