SGK Sözleşmeleri hakkında...

Yeni dönem SGK sözleşmeleri Eczacı Odamıza gelmiş olup dağıtımına başlanmıştır. Aidat borcu olan eczacılarımız söz konusu ödemelerini yaptıktan sonra SGK sözleşmelerini talep edebilirler. 2022 cirosuna göre tanzim edilmiş sözleşme ücretleri ekteki gibi olup, 29/04/2024 tarihine kadar alınıp odamıza teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşmeler odamızca Sosyal Güvenlik Kurumuna toplu bir şekilde teslim edilecek olup söz konusu tarihe kadar Eczacı Odasına teslim edilmesi önem arz etmektedir. 

*Sözleşme ekinde kuruma verilecek olan;

✓ "Dilekçe" ve "Sözleşmeye Engel Yoktur" yazısı odamızca hazırlanmış olup sözleşme tesliminde eczacımıza verilecektir.

✓ Adli sicil kaydı (E-devletten alınabilmektedir)

✓ Ek-5 hasılat bilgi formu (2022 yılına ait)

Odamıza sözleşme ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederiz.