SGK Sözleşmeleri Hakkında...

Değerli meslektaşlarımız;

2022 yılı SGK ilaç temin ve tıbbi malzeme sözleşmelerinin odamızdan dağıtımına 01 Haziran  2023 Perşembe günü başlanacaktır. Sözleşmelerin doldurularak 09 Haziran 2023 Cuma günü saat 17:00'e kadar odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

  • Sözleşmeler odamızda düzenlenip topluca kuruma teslim edilecektir.

Meslektaşlarımızın aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda odamıza kaşeleriyle bizzat gelmeleri işlemlerini hızlandıracaktır.

İlaç Sözleşmesi için gerekli evraklar;

  1.  "Dilekçe" ve "Sözleşmeye Engel Yoktur" yazısı odamızca hazırlanmış olup sözleşme tesliminde eczacımıza verilecektir.

  2. Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni (SÖZLEŞME ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.)

  3. Adli sicil kaydı (E-devletten alınabilmektedir)(İlk defa medikal sözleşmesi yapacak eczacılarımızın iki nüsha getirmeleri gerekmektedir)

  4. EK-5 HASILAT BİLGİ FORMU(2021 YILI İÇİN ALINACAK.İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN ALINACAK)

Odamıza sözleşme ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Medikal Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar;

(Sözleşme yenileme sırasında, "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi" formları için yenileme işlemi yapılmayacak olup; yeni açılan / açılacak olan eczaneler sözleşme yapabileceklerdir.)

  1.  İmza Sirküsü Aslı yada Noter veya İl Sağlık Onaylı Fotokopisi,

  2.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ,

  3.  Eczane Mesul Müdürü'nün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Mesul Müdürlük belgesi ve eczane ruhsatı ve eczane sertifikası (Noter Onaylı/Düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğü Onaylı)

  4. Adli Sicil Belgesi 

  5. Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni (SÖZLEŞME ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.) Medula "Bilgi Güncelleme" ekranından Eczane Tanımlayıcı No (UTS 266...) bilginizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Önemli NOT: Yukarıda belirtilen belgeler medikal ve tıbbı malzemeler için ilk defa sözleşme yapmak isteyen eczacılarımız için geçerlidir.

2021 YILI HASILAT BİLGİSİ (TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0 - 1.020.600

1.KADEME (%0 ISKONTO)

300 TL

1.020.600 - 1.701.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

500 TL

1.701.000-2.126.250

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

700 TL

2.126.250-2.551.500

3.KADEME (%1,30 ISKONTO)

800 TL

2.551.500-3.572.100

4.KADEME (%1,60 ISKONTO)

900 TL

3.572.100-4.252.500

5.KADEME (%2,25 ISKONTO)

1000 TL

4.252.500 TL ve üzeri

6.KADEME (%2,50 ISKONTO)

1100 TL