SGK Sözleşmeleri Hakkında...

Değerli meslektaşlarımız;

2021 yılı SGK ilaç temin ve tıbbi malzeme sözleşmelerinin odamızdan dağıtımına 18 Nisan 2022 Pazartesi günü başlanacaktır. Sözleşmelerin doldurularak 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 17:00'e kadar odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

***Sözleşmeler odamızda düzenlenip topluca kuruma teslim edilecektir.

Meslektaşlarımızın aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda odamıza kaşeleriyle bizzat gelmeleri işlemlerini hızlandıracaktır.

✓ Sözleşme tarihi olarak 01/10/2021 yazılmalıdır.

✓ Sözleşmelerin ön yüzlerinde “Eczane” yazan yerleri kaşelenip imzalanmalıdır. (Mesul müdür eczacı ile hizmet veren eczanelerin (Verese, göreve seçilmiş...vb) hem sahibi hem de mesul müdürü tarafından kaşelenip imzalanmalıdır)

✓ Sözleşmelerin sadece "KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön sayfasının en altına "PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM" el yazısı ile yazılarak imzalanmalıdır. Diğer sayfalar ile sözleşmelerin diğer nüshalarının tüm sayfalarının en alt kısımlarının paraflanması yeterlidir.

Sözleşme ekinde kuruma verilecek olan;

✓ "Dilekçe" ve "Sözleşmeye Engel Yoktur" yazısı odamızca hazırlanmış olup sözleşme tesliminde eczacımıza verilecektir.

✓ Adli sicil kaydı (E-devletten alınabilmektedir)(medikal sözleşmesi yapmak isteyen eczacılarımızın iki nüsha getirmeleri gerekmektedir)

✓ Ek-5 hasılat bilgi formu(2020 yılı için alınacak)
Odamıza sözleşme ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme kademeleri ve ücretleri;

• 0 - 750.000
1.KADEME (%0 isk.)
150TL

• 750.000 - 1.250.000 1.KADEME (%0 isk.) 250 TL

• 1.250.000 - 1.562.000 2.KADEME (%0,75 isk.) 350 TL

• 1.562.000 - 1.875.000 3.KADEME (%1,30 isk.) 400 TL

• 1.875.000 - 2.625.000 4.KADEME (%1,60 isk.) 450 TL

• 2.625.000 - 3.125.000 5.KADEME (%2,25 isk.) 500 TL

• 3.125.000 VE ÜZERİ 6.KADEME (%2,50 isk.) 550 TL

• Medikal sözleşmeleri ücretsiz verilmektedir.

Bilgilerinize sunar, teslim tarihleri konusunda hassasiyetinizi rica ederiz.

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...