İlaç İmhası Hakkında...

Miadı geçmiş ilaçların imhası için göndermiş olduğunuz listeler Sağlık Müdürlüğü ve odamız tarafından onaylandıktan sonra ilaçlar sağlık müdürlüğünden teslim alınarak imhaya gönderilecektir.

Eczacı odamız ilaçların imhası için çevre izin ve lisansı bulunan ara depolama tesisi ve eczacı kooperatifi bir firma olan PHARMABOTANICA ile anlaşma sağlamıştır.

Atık ilaç ve ilaç dışı ürünlerinizi www.atikilaclar.com adresine kayıt ederek ve orada açıklanan prosedürleri yerine getirmek suretiyle imha edilmek üzere PHARMABOTANICA’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketlerine teslim ederek imhasını sağlayabilirsiniz. İmha işleminin yapıldığına dair gerekli tüm resmi evraklar PHARMABOTANICA tarafından adresinize gönderilecektir.İlaçların imhası için farklı firmalar olmakla birlikte dileyen eczacılarımız farklı firmalar aracılığıyla da imha işlemini yaptırabilirler.