CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA..

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen 20.06.2022 tarihli ve 6069 sayılı yazı aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmaktadır;

“Bilindiği üzere, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında sözleşme yenileme işlemlerinin Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

Sözleşmeler odamız tarafından kuruma teslim edilecektir.Sözleşmeler odamıza ulaşmış olup meslektaşlarımız tarafından teslim alınıp doldurularak gerekli evraklarla beraber 27 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar odamız sekreteryasına teslim edilmesi gerekmektedir.

    Bilgilerinize sunarız.

Yenileme halinde sözleşme eki belgeler

-Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,

– Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatımı gösteren onaylı form, (Eczane Bilgi Formu-EK-4/A)

– Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutan (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutan Hariç Satış Hasilatı (KDV Hariç TL.) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

-Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

Kuruma bir dilekçe ekinde ve sözleşme yenilemek üzere gönderildiği beyan edilerek ibraz edilecektir.(DİLEKÇE)

 

 

 İlk kez sözleşme yapılması halinde sözleşme eki belgeler

-Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

-Ruhsat fotokopisi,

– İmza sirkülerinin noter onaylı örneği

-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

-Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasilatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu-EK-4/A) (yeni açılan eczaneler hariçtir) 

– Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutan (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutan Hariç Satış Hasilatı (KDV Hariç TL.) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

-Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.(DİLEKÇE )