Cezaevleri Sözleşmeleri Hakkında

Cezaevleri ile sözleşme yapmak isteyen üyelerimizin en geç  15.04.2010 tarihine kadar ilgili birimlere

-Dilekçe

-Maliyeden Onaylı Matrah Belgesi

-Odadan Alınacak Olan Sözleşmeye Engel Yoktur Belgesi

-İmza Sürküsü ile müracaat etmeleri gerekmektedir.