2010 Yılı SGK Sözleşmeleri Odamıza Ulaştı.

2010 Yılı SGK Sözleşmelerinin Dağıtımına Başlanmıştır.

 2010 yılı SGK sözleşmeleri odamıza ulaşmış olup dağıtımına başlanmıştır.TEB tarafından belirlenen sözleşme bedelleri, aşağıda belirtilen eczanelerin 2009 yılı (KDV Hariç) satış hasılatlarına göre kademeli olarak değişmektedir. 

lütfen yazının devamını okuyunuz..

 

 

1.Kademe Sözleşme Formu                         50 TL
(350.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)
2.Kademe Sözleşme Formu                         200 TL
(350.000 TL ile 600.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)
3.Kademe Sözleşme Formu                         350 TL
(600.000 TL ile 900.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)
4.Kademe Sözleşme Formu                         450 TL ‘dir.
(900.000 TL üzerinde satış hasılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)

27-Şubat-2010 Cumartesi günü SAAT 12:00'a kadar ODAMIZA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR. / SGK’ya topluca iletilecektir.

***SÖZLEŞMELERİN TESLİMİNDE ODA AİDATLARININ'DA YATIRILMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Sözleşme Yenilemede İstenen Belgeler :

2010 SGK Protokol Yenilenmesinde İstenen Belgeler

 • Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni,
 • Mükellefin Muhasebecisinden aldığı ve onayladığı form (Forumu yazdırmak için Tıklayınız. )(Beyanların doğruluğunun teyidi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı formun Kuruma en geç 09.04.2010 tarihine cokadar yapılacaktır. )
 • Ruhsat Fotokopisi (Değişiklik Olması Halinde),
 • Eczacı Odasından Alınan Yeni Tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” Belgesi,
 • Yukarıda İstenenler Bir Dilekçe Ekinde Kuruma İbraz Edilecektir.
 • Diploma Numarası.
 • Eczane Kaşesi
 • 1858…. İle başlayan Emekli Sandığı Eczane Sicili

2010 SGK Protokolünü İlk Kez Yapacaklar İçin İstenen Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi (T.C.Kimlik No İle Birlikte),
 • Ruhsat Fotokopisi,
 • İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Örneği,
 • Eczacı Odasından Alınan Yeni Tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” Belgesi,
 • Eczacının Sosyal Güvenlik Durumunu Gösterir Belge,
 • Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni,
 • Yukarıda İstenenler Bir Dilekçe Ekinde Kuruma İbraz Edilecektir.
 • Diploma Numarası.
 • Eczane Kaşesi
 • 1858…. İle başlayan Emekli Sandığı Eczane Sicili