Önemli Duyurular
Anasayfa / Duyurular / Odamızdan / Son Sut değişiklşiği ile sıralı dağıtımın kapsamı genişledi

Son Sut değişiklşiği ile sıralı dağıtımın kapsamı genişledi

    SIRALI DAĞITIM REÇETELERİ SGK TARAFINDAN C GRUBU OLARAK AYRI FATURA VE İNCELEMEYE TABİ TUTULACAKTIR.

    YUKARIDA BELİRTİLERDEN H- I – İ -J – K – L MADDELERİ SIRALI DAĞITIM KAPSAMINA SON SUT DEĞİŞİKLİĞİ İLE ALINMIŞ OLUP YENİ SIRALI DAĞITIM SİSTEMİ TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN YAZILIM VE UYGULAMA ESASLARI AÇISINDAN HAZIRLANMAKTADIR. YENİ SİSTEM SON HALİNE GETİRİLİP SİZLERE DUYURULUNCAYA KADAR MAĞDURİYET YAŞAMAMANIZ AÇISINDAN;

    YENİ EKLENEN SIRALI DAĞITIM MADDELERİNDE Kİ REÇETELERİNİZİN’DE TEB PROVİZYON SİSTEMİNE GİRİŞİNİ YAPTIKTAN SONRA ODA ONAYLARINI MUTLAKA YAPTIRMANIZ GEREKMEKTEDİR.

    RESMİ OLARAK KOTALI SIRA UYGULAMASINA ALINANA KADAR YENİ EKLENEN VE SARI RENK İLE İŞARETLENEN SIRA TİPLERİNDE ODA KATKI PAYI VE KOTA UYGULANMAYACAKTIR. LÜTFEN ODAMIZ DUYURULARINI KONTROL EDİNİZ.

 

Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıda belirtilmiştir.

a- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı
reçeteler,

b- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,

c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

d- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

e- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta
reçeteleri,

f- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden
ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu
huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı
Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon
merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,

g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait
reçeteler,

h- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar

ı- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren
reçeteler.

i- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler

j- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte
ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek
Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri

k- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler

l- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.

Hakkında Genel Sekreter

x

Check Also

SGK Sivas Sosyal Sağlık Merkezi İl Müdürlüğü’ nden Duyuru!!!

SGK Sivas Sosyal Sağlık Merkezi İl Müdürlüğü eczacılarımız tarafından kesintiye sebep olan ...