Önemli Duyurular
Anasayfa / Duyurular / Yeşil Kart / Yeşil Kart Sahibi Hastaların Şeker Ölçüm Cihazı ve Strip Bedellerinin Ödenmesi Hakkında Hatırlatma

Yeşil Kart Sahibi Hastaların Şeker Ölçüm Cihazı ve Strip Bedellerinin Ödenmesi Hakkında Hatırlatma

01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan’ ‘Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile yeşil kart sahibi hastaların da Sosyal Güvenlik Kurumu  Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri uyarınca Şeker Ölçüm stripleri ve Şeker Ölçüm Aletlerinin  bedelleri ödenmektedir. 

İlgili resmi gazete yazısı aşağıdaki ek dosyadadır.
 
Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Hakkında Genel Sekreter