Önemli Duyurular
Anasayfa / Duyurular / Odamızdan / MEDULA HAFTA SONU AKTİF OLMAYACAK ÇOK ÖNEMLİ

MEDULA HAFTA SONU AKTİF OLMAYACAK ÇOK ÖNEMLİ

SGK BAŞKANLIĞININ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNİN ÇALIŞMAYACAĞI DÖNEMDE REÇETE KARŞILANMASINDA İZLENECEK YÖNTEM HAKKINDA BİLDİRİMİ

 

Konu: MEDULA Eczane Provizyon Sistemi’nin elektrik kesintisi nedeniyle 13 Ağustos 2011 19.00’dan itibaren 25 saat süreyle çalışmayacak olması hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 11.08.2011 tarihli yazı ile, 13 Ağustos 2011 tarihinde saat 19.00’da başlayacak ve 25 saat sürecek olan elektrik kesintisi kapsamında, Medula Eczane Provizyon Sistemi’nin hizmet veremeyecek olması nedeniyle, kesintinin gerçekleştiği zaman diliminde eczanelere yapılacak başvuruların, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.1.3 B Maddesine uygun şekilde karşılanması gerektiği bildirilerek, bu süreçte reçete karşılama işleminin ne şekilde yapılacağı konusunda bilgi verilmiştir.

Buna göre;

1) Eczanelere müracaat eden kişilerin, SUT’un 3.1.2 numaralı maddesi uyarınca kimlik tespiti yapıldıktan sonra gerek duyulması halinde,  reçete arkasında yer alan “İlaç teslim alındığına ilişkin imza”ya ek olarak,

a) İlaçları alan kişi hastanın kendisi ise “13-14.08.2011 TARİHİNDE SGK SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA HAKKIM OLDUĞUNU BEYAN EDERİM”

b) İlaçları teslim alan, hastanın yakını ise, “…………… ……………’NIN (hastanın adı-soyadı) 13-14.08.2011 TARİHİNDE SGK SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA HAKKI OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.” 

İbaresi reçete arkasına yazılarak imzalatılacaktır. Bu aşamada, beyanda bulunan kişinin kimlik ve erişim bilgilerinin eksiksiz olarak alınması gerekmektedir.

2) Reçete karşılanmasının ardından, aşağıda belirtilen paylar, eczane tarafından hastadan/hasta yakınından elden tahsil edilecektir. Bu ücretlerin hesaplanmasında, Eczane Otomasyon Programlarından yararlanılması uygun olacaktır.

a) Reçetenin düzenlendiği birime göre muayene katılım payının 2 veya 3 TLlik kısmı

b) Katılım payı elden tahsil edilen kişiler için ilaç katılım payı

c) Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı

3) Muayene katılım payı maaşından tahsil edilen kişilerden ve muayene katılım payı eczanelerce tahsil edilen kişilerden bu ücret, sistemin kesintiye girdiği günlerde karşılanan reçetelerden tahsil edilmeyecektir. Kurum yazısında, muayene katılım payının, kişinin bir sonraki müracaatında tahsil edilmesi için sistemde gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilmiştir.

4) Hastalara/hasta yakınlarına teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/ kupürler, İTS işlemi sistem açıldığı zaman tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir. Bu karekodların İTS satış bildirimi işlemleri nin eczane otomasyon programları aracılığıyla yapılması mümkündür. Ancak, İTS satış kesinleştirme işleminin, MEDULA Sistemi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

5) MEDULA Sisteminin faaliyete geçmesinin ardından, kesinti döneminde karşılanan reçeteler sisteme kaydedilecektir. Reçete sahibinin, hak sahibi olmaması nedeniyle onay alınamaması halinde, bu reçeteler Kuruma şahıs bazında ayrı ayrı fatura edilecektir. Provizyon alınamayan reçetelerin faturalandırılmasında, Medula Eczane Uygulamasından “deneme” çıktısı alınacak; verilen ilaçlara ait karekodlar da Medula Eczane Uygulamasında yer alan “Manuel Reçete Giriş” menüsünden İTSye bildirilecektir.

SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, elektrik kesintisi nedeniyle provizyon alınamayan günlerde karşılanan reçeteler nedeniyle sözleşmeli eczanelerin mağduriyetinin oluşmayacağı belirtilmiştir.

Hakkında Genel Sekreter

x

Check Also

2017 Yılı Satış Hasılatı Bilgilerinin EBS’ye Girilmesi Hakkında!!!

41.A.0001333 01.02.2018 BÖLGE ECZACI ODASI  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği üzere, Birliğimiz ile ...