Önemli Duyurular
Anasayfa / Duyurular / 13. Olağan Seçimli Genel Kurul Hakkında!!!

13. Olağan Seçimli Genel Kurul Hakkında!!!

Oda Yönetim Kurulu’nun 03.08.2017 Perşembe günü 597 nolu kararı ile 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun Eczacı Odaları Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Madde 8. gereği 37. Bölge Sivas Eczacı Odası 13. Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıdaki gündemle;

16 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 13.00’de oda binasında (Osmanpaşa Cad.Arı sitesi A-Blok Kat:1) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 23 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 13.00’de oda binasında aynı gündemle, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.Seçimlerin ise 24 Eylül 2017 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arası Osmanpaşa Cad.Arı Sitesi A Blok Kat:1 ‘de oda binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Hakan GÜVERİ

37. Bölge Sivas Eczacı Odası

Genel Sekreter

GÜNDEM

1- Açılış

2- Genel Kurul Divan Seçimi

3- Saygı duruşu

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5- Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7- Raporların Görüşülmesi

8- Faaliyet Raporu ve Mali Raporun Ayrı Ayrı İbrası

9- 2017-2018 yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü

10- Seçime Girecek Adayların Tespiti

11- Dilek ve Temenniler

12- Kapanış

NOT: 6643 sayılı yasanın 8.maddesi gereği oda üyelerinin, oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları zorunludur.Umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve oy kullanmayanlar o yılın en yüksek oda aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

SEÇİMLER:

Yönetim Kurulu : 5 Asıl 5 Yedek

Denetleme Kurulu : 3 Asıl 3 Yedek

Haysiyet Divanı : 5 Asıl 5 Yedek

Büyük Kongre Delegesi : 5 Asıl 5 Yedek

Hakkında Tolga

x

Check Also

Eligard İsimli İlaç İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında!!!

41A.00.001558 13.02.2018 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı ...