Önemli Duyurular
Anasayfa / Duyurular / Odamızdan / AİLE HEKİMLİĞİ MEDULA(ÖNEMLİ)

AİLE HEKİMLİĞİ MEDULA(ÖNEMLİ)

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

I-)Bugün itibari ile Sivas’ta başlayan aile hekimliği uygulaması ile Sivas’ta Sağlık Ocakları devri sona ermiştir.

Bu yüzden Aile hekimliğine geçildiği gün Medula reçete girişlerinde Aile hekimliği tesis kodu girilecektir.

Bu kod şu şekildedir; 11589904

(11 den sonra gelen rakam il kodu olup aile hekimliğine geçen illerdeki aile hekimliği kodu bu şablona göre oluşturulmaktadır.)

II-)Aile hekimliğine başlandığı günden itibaren reçeteler bu tesis kodu ile girilmek zorundadır, aile hekimliği uygulamasında muayene ücreti çıkmamaktadır.Aile hekimliği muayenesi ücretsizdir.

III-)Medula sistemine reçete girerken; Reçete uzmanlığını almış aile hekimi uzmanı tarafından yazılmışsa;

Branş bölümünden AİLE HEKİMİ seçilecektir.
Sertifika bölümü YOK olarak kalacaktır.

Aile hekimi uzmanları ; SUT a uygun olan raporları verme hakkına haiz bulunmaktadır.Özel uzmanlık dalı istemeyen ve uzman hekimin yazabildiği bütün ilaçları reçete edebilirler.

IV-)Eğer reçete uzman olmayan (pratisyen hekim olan) Aile hekimi tarafından yazılmışsa ;

Branş bölümüne PRATİSYEN HEKİM

Ayrıca Sertifika bölümüne AİLE HEKİMİ işaretlenmelidir.

Bildiğiniz üzere sertifikalı aile hekimleri rapor çıkaramazlar ama Raporlu hastalarda SUT hükümlerine uygun olan ve aile hekiminin yazabildiği bütün ilaçları reçete edebilirler.

V-)Sevk sistemi uygulaması başlamadığından ,hastalar 2 . ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına aile hekimliğinden onay ve sevk almadan gidebilirler.

1. basamak özel sağlık kuruluşlarında yazılan reçete bedelleri ödenmemektedir.

VI-)Vatandaşlar Aile hekimlerini öğrenebilmek için;

Sağlık Bakanlığı Aile hekimi Sorgulaması sayfası olan

http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/ adresinden kayıtlarını bulabilirler.

Ancak; uygulama yeni olduğu ve vatandaş mağduriyeti olmaması için yeni AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ (Eski Sağlık ocakları) kendilerine gelen ve kayıtlı olmayan hastayı misafir hasta şeklinde muayene edip ,reçete yazabilmektedirler.Diğer illerde düzenlenmiş aile hekimliği reçeteleri de eczanelerce karşılanabilmektedir.

İLGİLİ MEVZUATA GÖRE KİŞİLERİN AİLE HEKİMİNİ SEÇEBİLECEĞİ BÖLGELER :

MADDE 8 – (1) Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin aile hekimlerine kayıtları yapılır. Yenidoğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı olmayan bebek ve çocuklar annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine kaydedilir. Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı, aile hekimliği uygulamalarına yeni geçilen illerde müdürlük tarafından ikamet ettikleri bölge göz önünde bulundurularak yapılır. Her ilçe ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezleri ayrı bir bölgedir.

Kişiler, aile hekimini bölge sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilirler. Zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce değiştirilemez. Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince veya ilgili toplum sağlığı merkezince yapılır. Aile hekimince yapılan değişiklik, talep belgesi ile birlikte beş iş günü içerisinde ilgili toplum sağlığı merkezine ulaştırılır.

(2) Aile hekimliği uygulamasının olduğu İl’e ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri bir aile hekimine kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptırmamış olanlar, müdürlük tarafından yakın konumdaki kayıtlı kişi sayısı en az olan aile hekiminden başlanarak kayıt edilirler.

(3) Herhangi bir nedenle bölgedeki aile hekimleri tarafından kayıt edilemeyen kişi, müdürlük tarafından öncelikle ikamet ettiği yere yakın ve en az kişi kaydı olan aile hekiminin listesine eklenir.

(4) Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler, gezici sağlık hizmeti almak üzere başka bir aile hekimine kayıt olamazlar. Ancak, başka bir aile hekimine kayıt olmak isterlerse, kayıt oldukları aile hekiminin aile sağlığı biriminden hizmet alırlar. Bu durumda, kayıt olunan yeni aile hekimi, o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti vermekle yükümlü tutulmaz.

(5) Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uygulaması bakımından tek bölge kabul edilir. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.

Bireylerin aile hekimleri başlangıçta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Bireyler 3 aylık periyodlar halinde aile hekimlerini değiştirebilecektir.

VII-)Aile hekimlerinin kaşelerinde ;

Diploma tescil no ve sertifika no bulunmak zorundadır. Başlangıçta bazı aile hekimlerinin kaşeleri gelmediği için kısa bir süreliğine eski kaşe kullanılmasının ve bu bilgilerin elle yazılmasının bir sorun teşkil etmediği bildirilmiştir.

Reçeteler bilgisayar çıktısı olarak veya elle yazılı olarak gelebilir. Dikkat edilecek ve aranacak husus doktorun kaşesi ve ıslak imzasının bulunması olacaktır.

Bilgisayar çıktısı reçetelerde protokol numarası;


YIL/AY/GÜN/SAAT/DAKİKA VE SANİYEDİR.

Başlangıç uygulamasında ;

Eğer doktor tarafından reçete bilgisayardan çıktıktan sonra ilave ilaç yazılmışsa ya da düzeltme yapılmışsa mutlaka kaşe ve ıslak imza aranmalıdır.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI İLE BİRLİKTE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ DE FAALİYETE GEÇMİŞTİR

VIII-)Toplum sağlığı merkezleri;

Her ilçede ve 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezlerinde en az bir toplum sağlığı merkezi kurulur. Sorumluluk

alanları, kuruldukları ilçenin mülki idare sınırlarıdır. Toplum sağlığı merkezleri nüfusa göre; 20.000 nüfusa kadar “D” tipi, 20.001 – 50.000 nüfusa kadar “C” tipi 50.001 – 100.000 nüfusa kadar “B” tipi ve 100.001 nüfusun üzerinde “A” tipi olarak sınıflandırılır. Aynı ilçede birden fazla toplum sağlığı merkezi kurulabilir. İlçede birden fazla toplum sağlığı merkezi varsa o ilçenin mülki idare sınırları içinde kalmak kaydıyla sorumluluk bölgeleri müdürlükçe belirlenir veya ihtiyaca göre sonradan değiştirilebilir. İlçede birden fazla toplum sağlığı merkezi varsa bu merkezler ilçedeki grup başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.

Toplum sağlığı merkezlerinde reçete düzenlenmeyecektir.

Ancak olağanüstü durumlar, acil durumlar ile toplum sağlığını tehdit eden ve koruyucu amaçlı ilaç kullanımını (kemoproflaksi) gerektiren bulaşıcı ve salgın hastalık hallerinde özel durum belirtilmek suretiyle toplum sağlığı merkezi hekimleri de resmi reçete düzenleyebilirler. Bu durumda ilgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir.

IX-) İşyeri ve kurum hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler ;

İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları işyerlerinde hizmet akdi ile çalıştırılanlara, bu işyerlerinin kamu kurumu niteliğinde olması halinde ise o iş yerinde hizmet akdiyle çalıştırılanlar ile birlikte SUT’un 1.2(1)c bendinde sayılan sigortalılara da SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır .

Kamu idaresi bünyesindeki kurum hekimi tarafından ilgili kamu kuruluşunda çalışan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere reçete düzenlenebilecektir.

Hakkında Genel Sekreter

x

Check Also

Piyasada Bulunmayan İlaç Bildirimi Hakkında!!!

Meslektaşlarımızdan, bazı ilaçlara erişimde sorun yaşandığına dair Birliğimize ulaşan bildirimler doğrultusunda,  konu ...