Önemli Duyurular
Anasayfa / Duyurular / Başkandan / Başkanın Mesajı 31-12-09

Başkanın Mesajı 31-12-09

Çok değerli meslektaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

Gelinen süreç ve içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyorum.Ayrıca bu bilgilendirme birebir ,gruplar halinde ve gerekirse ilçelerde yerinde yüzyüze yapılacak ve varsa tereddüt ve şüpheler giderilecek spekülatif yorumlara ve yanlış anlamaya yer verilmeyecek şekilde sürekli iletişim içinde olacağız.

 

18 ekim kararnamesi ile ortaya çıkan durum 4 aralık 2009 tarihinde yüzde 23 kamu kurum ıskontosu ile sonuçlandı.Bizler bu süreçte raf ve stok zararlarımızın karşılanmasını bunda da bakanlığın bir kararname ile zorlayıcı olmasını istedik.ilaç firmalarının keyfi uygulamalarına maruz kalmak istemedik.Nitekim bazı firmalar halen geriye dönük fiyat düşüşlerini ödemekte ayak sürür durumdalar.kamuoyunun anladığı gibi bizler ilaç fiyat düşüşlerine karşı olmadık.Tam aksine ilacın ucuz ve bulunabilir olmasını savunduk,kendimizi düşündüğümüz kadar kamuda ilaç tasarrufunu akılcı ilaç kullanımını ve farmakoekonomi yi de savunduk.kamunun ilaca ayırdığı kaynağın daha da rasyonel kullanmasını savunduk.

 

4 aralıkta ortaya çıkan fiili durum eczacı cirolarının azalması ve eczacı karlılığının azalması anlamına geldi.ilaç fiyatları yüzde 1-70 arasında düştü.24000 eczanenin üçte biri bu artan maliyetler ve genel giderler karşısında uzun vadede yaşama sansı kalmadı.Sürekli değişen kurallar ,çalışmayan provizyon sistemi,üzerimizden alınan muayene ve reçete muayene ücreti,kamu kurum ıskontosundan dolayı yüzde 6 ya varan zararımız ve ilaçlarda ortaya çıkan fiyat farkları mesleği artık ilaç ve eczacılık hizmeti veremez hale getirdi.

 

Sorunların çözümü için 4 arlıkta 1 günlük uyarı anlamında eczane kapama eylemi yaptık.Bazılarının söylediği gibi asla siyasi bir eylem değildi.Çünkü TEB ,odalar ve meslektaşlarımız içinde her görüş ve düşünceden insanlar mevcuttur ve kararlar ortak alınır.Ülke genelinde ve ilimizde de yüzde yüz katılım oldu.Bu anlamda bütün meslektaşlarımı kutluyorum.

 

SGK 16 aralıkta TEB ile yaptığı sözleşmeyi tek taraflı fesh etti.Bunuda birebir eczanelere duyurdu tebliğ etti.Ayrıca birebir sözleşme yapmayı yine gündeme getirdi.Bunu 21 aralık 2008 tarihinden öncede gündeme getirmiş ancak 32000 kişinin katıldığı mitingten sonra kararından vazgeçmişti.60 Yıllık bir meslek örgütü ve birliği yok sayılmak isteniyor bunu anlamakta güçlük çekiyoruz.Sözleşme ücretlerini öne sürerek cazip hale getirmek istendi ama bu şık değildi,

 

Son olarak marketlerde ilaç satışı gündeme geldi.Ancak kamuoyunda kabul görmeyen ama eczacıyı üzen bir yaklaşım oldu.Biz yılardır zincir eczane heveslileri ile mücadele veriyoruz.Adım adım bir proje uygulanmak isteniyor.önce OTC.sonra ilaçta reklam ,geri ödemesi yapılmayacaklar listesi ve zincir.eczaneler….

 

Ancak Avrupa Adalet divanı zincirin önünü kesen bir karar yayınladı.Avrupa artık zincir eczane grubundan vazgeçiyor.ilacı eczane dışına çıkaranlar ise talep artmasından dolayı kamu yükünün ilaç giderlerini katlayarak bedelini ödüyorlar.Akılcı yaklaşımlar olmadığını artık kamuoyu ve halk da biliyor.

 

SGK 2009 ve 2010 eylem planlarını yayınladı.Bunlar içerisinde ilaç fiat düşüşleri devam edecek.yüzde 66 olan referans fiat yüzde 40 civarına çekilecek.referans fiat uygulanan ülke sayısı artırılacak.kamu kurum ve eczane ıskontoları artırılacak.eşlenik ilaç ucuz ilaç ve ucuz tedavi uygulaması yapılacak.karebarkoda geçilecek.ödeme süreleri ve reçete inceleme sistemi değiştirilecek.global bütçe uygulaması ile büyüme eğilimi olan Pazar dondurulacak.işte tüm bunları eczacının ilerleyen dönemde kaldırabilmesi zor olacak.

 

SGK birebir sözleşme yapmaya kalkarsa ve eczacı buna onay verirse karşılaşacağı şeyler mutlu sonla bitmeyecek.Bizler bugünü kurtarabiliriz ama geleceği asla. Bu nedenle eczacı artık tek yürek tek vücut olmak zorundadır. Bugün artık kararlı durma zamanıdır…Şimdiye kadar olduğu gibi.

 

Meslektaşlarımız kararlılıklarını belirterek birebir sözleşme yapmama beyanını bildirmiştir.bu konuda tereddüde yer yoktur. Ortada çıkabilecek söylentilere itibar etmeyiniz.Kararsız çekingen arkadaşlarımız olabilir..Onlarda artık market çıkışından sonra geleceği görmüş olmaları gerekir diye düşünüyoruz..ecza depoları ile toplantı yapılmış ve onlarında odaya tam desteği alınmıştır.

 

Değerli meslektaşlarım bizler sürekli teb ve odalar olarak görüşüyoruz.önerilerinizi paylaşıyoruz. Gelinen noktada eczacı milletvekilleri teb tarafından bilgilendirilmiş ve Sayın Başbakanla konuyu görüşmüştür.Sayın Başbakan kendisinin böyle bilgilendirilmediğini ve konuyu mkyk toplantısında bakanlarıyla görüşeceğini söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan ve Bakanlardan randevu teb tarafından talep edilmiştir.

 

Değerli meslektaşlarım taleplerimiz bellidir.Amacımız öncelikle masada olmak ve iyi bir sözleşme yapmaktır.Diyalog yolunu hep açık tutacağız.uzlaşmaya yakın taraf olacağız.ancak yaşamak için meslek hakkı, kamu kurum ıskontolarının üzerimizden kaldırılması,eczacı iskontolarının düzenlenmesi,muayene ücreti tahsildarlığının kaldırılması,ilaç fiat kararnamesi ile eczacı karlılığının düzenlenmesi konularında yol almak istiyoruz..

 

Tüm bunlar ışığında olumlu şeyler olacağına ve sonucun güzel olacağına inancımız tamdır.16 ocakta da ilaç ve eczacılık hizmetini devam ettirmek istiyoruz.Sorunun uzlaşma ile çözüleceğine inanıyoruz.

 

Sonuç ne olursa olsun birlikte yürümek istiyoruz.Desteğiniz çok önemli ve hayatidir.Geleceğe sizlerle umutla bakmak istiyoruz,,,katkılarınız kararlı duruşunuz çocuklarınız için geleceğiniz için mesleğimiz içindir.

 

Bizler bu görüşlerimizi yerel kamuoyu ile paylaşmaya bilgilendirmeye devam edeceğiz.sizlerden de isteğimiz farkında mısınız konulu imza kampanyalarını hastalarınızla paylaşmaya devam etmektir.

 

Eczacılarımızın eczacı teknisyeni arkadaşlarımızın ve çalışan tüm personelimizin yeni yılını kutlar sağlık mutluluk dileri.m

Saygılarımla

 

Ecz Uğur Akkuş

Hakkında Genel Sekreter